Openingsbeeld Vervolg
  
Openingslogo klein

Выхожу один я на дорогу
Ik ben alleen op weg gegaan


— Op een gedicht van Michail Lermontov —


Voorblad Vychozjoe ja na dorogoe
Bezetting: SSAATTBB - Koor van 24 stemmen a capella met korte solistische frases van een sopraan, een alt en een tenor
Verschenen: 22 mei 2020
Gedicht: Michail Lermontov
Duur: ± 14:06 min

ISBN: 9789461331311
ISMN: 9790803557115

Zangtekst: Russisch
Bijgevoegd: Transliteratie van het Russisch voor Nederlandstaligen, de juiste transcriptie van de uitspraak (in de muziek) en uiteraard de vertaling voor het goede begrip van de tekst (zie ook hieronder).


Van deze compositie bestaat sinds kort ook een versie voor STRIJKKWARTET - inclusief een menselijke verklaring.
Ga hier direct naar deze pagina.
Lermontov schreef dit gedicht in 1841, in het jaar van zijn geweldadige dood bij een duel, waarin hij níet wilde schieten, maar zijn beledigde opponent - de gewezen officier Martynov - wèl. Lermontov zou tijdens een concert van de vorst Troebetskoj bij het aanslaan van het laatste akkoord de fatale woorden over Martynov, die ook aanwezig was als toehoorder 'Un montagnard au grand poignard' hebben gesproken (Een bergbewoner met een grote dolk). Zie een artikel van Bert Lantink in de Volkskrant van 19 juli 1997.
Toch denken velen, dat Lermontov eigenlijk best dood wilde, door de uitdaging voor dit duel met Martynov te accepteren. We zullen het nooit weten. Persoonlijk denk ik, dat Michail Lermontov er zó van overtuigd was dat zijn opponent niet zou schieten dat hij het risico nam.
Dit gedicht staat wat mij betreft in de traditie van zijn passievol door romantiek gedreven leven, zoals vrijwel al zijn andere gedichten.
Volgens Youtube is dit gedicht vaker getoonzet. Ik heb de namen gezien, maar er met opzet nooit naar geluisterd, om mijn eigen interpretatie en gevoel niet in de weg te staan. Bovendien lijkt er een verschil in benadering van de muziek te zitten: (pop-)ballade versus mijn klassieke benadering met eigen idioom.
Mijn vertaling heeft overigens niet de bedoeling om een nieuw Nederlands gedicht in het leven te roepen. Het is bedoeld ter referentie voor de musici en de luisteraars, waarvan ik mij kan voorstellen dat ze graag willen weten wàt ze zingen.
Temeer omdat mijn muziek in dezelfde traditie als de Renaissance op de tekst is gebaseerd. Mijn benadering zou je "arioso" kunnen noemen - de tekst is belangrijk en wordt te pas (nee: niet te onpas) ter wille van mooie muziek herhaald.

Het is de bedoeling dit lied in het Russisch te zingen. De partituur bevat een nauwgezette transliteratie/transcriptie en uitspraakhandleiding voor Nederlandstaligen die geen Russisch spreken. Voor het goede begrip van de tekst is een vertaling in de partituur toegevoegd (zie ook hieronder).

Aristos


P.S.: Transliteratie wil zeggen de letters van het Cyrillische alfabet letterlijk min of meer naar onze Latijnse letters om te zetten. Transcriptie wil zeggen, dat bij het weergeven van de tekst in Latijnse tekens ook de uitspraak is meegenomen. Voorbeeld: "большой" kent u van het theater in St. Petersburg, het Bolshoj Theater. Dit is een (bijna volledige) transliteratie. Bij een transcriptie zou dit "Baljšoi" worden omdat:
A) lettergrepen met een o in Russische woorden die geen accent hebben, als a worden uitgesproken. U voelt hem al aankomen: het accent op dit woord ligt op de tweede lettergreep,
B) door de j achter de l, is die l niet meer knalhard in uitspraak, maar zachter,
C) omdat een š een symbool is van het sje in bijvoorbeeld ons woord meisje.
Lijkt ingewikkeld, maar uiteindelijk zijn er voor zangers maar een paar regels te leren om het Russische zo vlekkeloos mogelijk te kunnen uitspreken - naast het muzikale geheugen is er vast nog wel plaats voor de tekstuitspraak!

Het gedicht

Выхожу один я на дорогу,
Сквозь туман кремнистый путь блестит.
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
и звезда с звездою говорит.

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сияньи голубом.
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? Жалею ли о чём?

Уж не жду от жизни ничего я,
и не жаль мне прошлого ничуть.
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!

Но не тем холодным сном могилы.
Я б желал навеки так заснуть,
чтоб в груди дремали жизни силы,
чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь.

Чтоб всю ночь, весь день, мой слух лелея,
про любовь мне сладкий голос пел.
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
тёмный дуб склонялся и шумел.


De vertaling

Ik ben alleen op weg gegaan,
door de mist glimmen de kiezels op de weg.
De nacht is rustig. De leegte lijkt op God te wachten
en een ster is in gesprek met andere sterren.

Aan de hemel is het wonderschoon en feestelijk!
De aarde slaapt onder het hemelsblauwe licht.
Waarom voel ik me dan zo slecht en bedrukt?
Wacht ik ergens op? Heb ik ergens spijt van?

Van het leven verwacht ik al niets meer
en van het verleden heb ik absoluut geen spijt.
Ik zoek de vrijheid en de rust!
Ik wil graag slapen in zorgeloosheid!

Maar niet die slaap van graf en kilte.
Ik wenste zo voor altijd in te slapen,
zodat in mijn borst de levenskracht sluimert,
zodat mijn adem de borst rustig doet rijzen.

Zodat de hele nacht, de hele dag, mijn gehoor
met een zoetgevooisde stem van liefde vervuld wordt.
Ik wil een donkere eik die eeuwig groen blijft
en ruisend naar mij overhelt.
(© Vertaling: Aristos)

U kunt zich hieronder een indruk vormen van het lied.

Ik raad u af om de muziek via een mobiele telefoon, tablet of laptop te beluisteren. Dat kan een teleurstelling worden, tenzij u een erg goede koptelefoon gebruikt. Voor een enigszins acceptabele weergave is een computer met een goede geluidsinstallatie nodig!

Ter notitie:
Deze muziek is een elektronische representatie en is daarom niet vergelijkbaar met een menselijke uitvoering!
U hoort bijvoorbeeld niet de uitgesproken woorden, maar slechts "aah" en "ooh" van de solist en het koor. De instrumenten zijn daarentegen behoorlijk natuurgetrouw dankzij de modernste elektronica. Blijft echter dat het geheel de interpretatie van de dirigent / musici mist en klinkt daardoor wellicht enigszins steriel.
Flash
© De volledige auteursrechten van de muziek (ook van deze elektronische variant) zijn gedeponeerd.
Dat wil zeggen dat u het uitsluitend kunt beluisteren maar niet in zijn geheel en niet gedeeltelijk mag gebruiken voor uw eigen doeleinden. Laat staan het verspreiden of voor eigen opvoeringen of producties gebruiken. Citaatrecht regelt u via de uitgever en/of via de Buma/Stemra.


Bedenk s.v.p. dat de compositie overwegend piano (zacht) van karakter is maar enkele forte (luide) pieken in zich draagt. Dus uw geluidsniveau s.v.p. zacht instellen bij het begin. Dit komt bovendien het rustige tempo en daarmee het meditatieve karakter van de muziek ten goede.


0:00

0:00

Niks gevonden!

Abonneer u op de lijst op Youtube van mijn werk (kanaal).
U kunt de werken overal waar u Internet heeft, achter elkaar of afzonderlijk beluisteren.
Als u zich abonneert, ontvangt u van Youtube een mailtje op het moment dat ik een compositie heb toegevoegd.
Klik op de ikoon hieronder.

YouTube verwijzing

Wij hebben ons best gedaan deze site zo eenvoudig en zo snel mogelijk te houden. Wij adviseren een pc of tablet te gebruiken, ondanks het feit dat de site zich zoveel mogelijk aan de afmetingen van uw apparaat aanpast en dus ook een mobiel gebruikt kan worden. Voor het beluisteren van de composities via internet is een computer en een goede geluidsinstallatie nodig.
Site gemaakt door: © Galaxa Design - kopiëren van de site, noch van een deel van inhoud, de muziek of de afbeeldingen is
niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor contact met de uitgever gelieve naar de uitgeverij gebruiken. Voor contact met de componist graag contact met de componist gebruiken.