Openingsbeeld Vervolg
              
Openingslogo kleinWelkom / Welcome / Bienvenue / Willkommen


Ik ben blij met uw reactie of vragen. Aarzel niet ze hier te schrijven.
Het spreekt vanzelf dat schelden, kwetsende uitlatingen, beledigingen, racisme, seksisme, etc. niet welkom zijn. Dergelijke berichten zullen worden verwijderd.
Wees u ervan bewust, dat alle berichten voor iedereen leesbaar zijn.
Een aantal van de reactie hieronder zijn geïmporteerd van het vorige Liber Amicorum-programma - vandaar dezelfde datum.
Ik ben benieuwd naar uw reacties op mijn werk.


I am happy with your response or questions. Do not hesitate to write them here.
It goes without saying that abuse, hurtful statements, insults, racism, sexism, etc. are not welcome. Such messages will be deleted.
Be aware that all messages are readable to everyone.
Some of the comments below have been imported from the previous Liber Amicorum program - hence the same date.
I am curious about your reactions to my work.


Je suis content de lire vos réponses ou de vos questions. N'hésitez pas à les écrire ici.
Il va sans dire que les abus, les déclarations blessantes, les insultes, le racisme, le sexisme, etc. ne sont pas les bienvenus. Ces messages seront supprimés.
Sachez que tous les messages sont lisibles par tout le monde.
Certains des commentaires ci-dessous ont été importés du précédent programme Liber Amicorum - d'où la même date.
Je suis curieux de vos réactions à ma musique.


Ich freue mich über Ihre Meldungen oder Ihre Fragen. Zögern Sie nicht, sie hier zu schreiben.
Es ist selbstverständlich, dass Missbrauch, verletzende Aussagen, Beleidigungen, Rassismus, Sexismus usw. nicht erwünscht sind. Solche Meldungen werden gelöscht.
Beachten Sie, dass alle Nachrichten für jeden lesbar sind.
Einige der folgenden Kommentare wurden aus dem vorherigen Liber Amicorum-Programm importiert - daher das gleiche Datum.
Ich bin neugierig auf Ihrem Bericht auf meine Arbeit.

Aristos


Wij hebben ons best gedaan deze site zo eenvoudig en zo snel mogelijk te houden. Wij adviseren een pc of tablet te gebruiken, ondanks het feit dat de site zich zoveel mogelijk aan de afmetingen van uw apparaat aanpast en dus ook een mobiel gebruikt kan worden. Voor het beluisteren van de composities via internet is een computer en een goede geluidsinstallatie nodig.
Site gemaakt door: © Galaxa Design - kopiëren van de site, noch van een deel van inhoud, de muziek of de afbeeldingen is
niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor contact met de uitgever naar de uitgeverij gaan. Voor contact met de componist graag contact met de componist gebruiken.