Openingsbeeld Vervolg
Openingslogo klein

De Gevangene

— Klaaglied van een veroordeelde —Voorblad De Gevangene Ensemble: 4-stemmig koor (SATB), Engelse hoorn (althobo), piano
Verschenen: februari 2017
Tekst: Aristos Bouïus
Duur: ± 18.00 minuten

ISBN: 9789461331007
ISMN: 9790803557047

Een redelijk recente compositie (februari 2017) met de misleidende titel De Gevangene en de veelzeggende maar even misleidende ondertitel Klaaglied van een veroordeelde. In feite is het een autobiografisch document, zowel in tekst als in muziek. Zoals in de Renaissance gebruikelijk was, is de muziek op basis van het gedicht geschreven (in dit geval dus beide door mijzelf) en niet andersom. Een opname van mijn leven, waarin mijn lichaam mij meer en meer in de steek liet.
De tekst is niet noodzakelijk opbeurend - maar dat streef ik ook niet na. Zoals elders op deze site geschreven, ben ik van mening dat de melancholie een grotere plaats in ons aller leven moet krijgen. Alleen dan kunnen we ook van de vrolijke momenten genieten. Nou ja, het is slechts een opvatting. Als iemand mij kan overtuigen, ruil ik hem zo in voor een betere filosofie. Alles in het leven blijft ten slotte een momentopname.
Het gedicht zegt verder genoeg - daar hoef ik niet verder over uit te weiden. Ik sta er nog steeds 100% achter.


Dit is het gedicht:

[Getuigenis]
Een dichter ben ik niet, ben niet op zoek naar rijm,
want rijm kent ook het leven niet.

[Inleiding]
Mijn lichaam heb ik nog, al lijkt het niet voor lang.
In dagelijkse strijd loert Ares op zijn kansen.
Mijn pneuma vloeit, vibreert als ooit tevoren.

[Eerste pijn]
Gevlucht zijn wel mijn kennissen.
Zij hebben, ook alleen, al te veel moeite
met overleven in dit leven.
Mijn zwakte is hun grootste vrees.

[Tweede pijn]
Verdwenen ook mijn vrienden,
op zoek naar dwaze waarborg voor dit leven,
zich verliezend in de angst
voor dit onverbiddelijk bestaan
en Thanatos die hen bedreigt.

[Derde pijn]
De hort op is mijn lief,
volledig in de ban van Priapus,
door ultrakort moment tot
eeuwige vervulling te verheffen
en door de ogen ferm gesloten
van verplichting te ontdoen.

[Observatie]
Mijn kracht, mijn daad, mijn scheppingsdrang
wordt slechts geloofd als anderen het prijzen,
want zomaar achten is zoveel gevraagd.
Als dan ineens de dagen zwarter worden,
als nachten gloeien in verzengend licht
dan wijkt mijn weerstand, mijn bestendigheid.
Om plaats te maken voor bizarre eenzaamheid.

[Slotbekentenis]
Hoe vaak was ik niet bij een uitvaart
van kennis, buurman, vriend of zelfs geliefde?
Ik keek dan naar de kist, de mensen eromheen
en kon maar één ding denken:
Wat heb ik fout gedaan? Wat ging er mis?
Dat hij zijn lichaam mocht ontstijgen,
van eenzaamheid bevrijd.
Dat ik nog steeds gevangen zit.

Ah ah ah ah ah ah ah ah

U kunt zich hieronder een indruk vormen van de compositie in de laatste versie.

Ik raad u af om de muziek via een mobile telefoon, tablet of laptop te beluisteren. Dat kan een teleurstelling worden, tenzij u een erg goede koptelefoon gebruikt. Voor een enigszins acceptabele weergave is een computer met een goede geluidsinstallatie nodig!

Ter notitie:
Deze muziek is een Midi representatie en is daarom niet vergelijkbaar met een menselijke uitvoering! U hoort bijvoorbeeld niet de uitgesproken woorden, maar slechts "aah" en "ooh" van de solist en het koor. De instrumenten zijn daarentegen behoorlijk natuurgetrouw dankzij de modernste elektronica. Blijft echter dat het geheel de interpretatie van de dirigent / musici mist en klinkt daardoor wellicht enigszins steriel.
Flash
© De volledige auteursrechten van de muziek (ook van deze elektronische variant) zijn gedeponeerd.
Dat wil zeggen dat u het uitsluitend kunt beluisteren maar niet in zijn geheel en niet gedeeltelijk mag gebruiken voor uw eigen doeleinden. Laat staan het verspreiden of voor eigen opvoeringen of producties gebruiken. Citaatrecht regelt u via de uitgever en via de Buma/Stemra.

0:00

0:00

Niks gevonden!


Wij hebben ons best gedaan deze site zo eenvoudig en zo snel mogelijk te houden. Wij adviseren een pc of tablet te gebruiken, ondanks het feit dat de site zich zoveel mogelijk aan de afmetingen van uw apparaat aanpast en dus ook een mobiel gebruikt kan worden. Voor het beluisteren van de composities via internet is een computer en een goede geluidsinstallatie nodig.
Site gemaakt door: © Galaxa Design - kopiëren van de site, noch van een deel van inhoud, de muziek of de afbeeldingen is
niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor contact met de uitgever gelieve naar de uitgeverij gebruiken. Voor contact met de componist graag contact met de componist gebruiken.